Widget in Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> Header language

ABOUT

ivan gimenez costa

Autor: Guillem Valle

Barcelona 1973

Vaig néixer a Sabadell (Barcelona) i vaig estudiar fotografia a l’Institut Fotogràfic de Catalunya. Sóc membre de la UPIFC (Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya).

He treballat sobretot en premsa com a freelance i he publicat les meves fotografies a diverses revistes i diaris catalans, espanyols i internacionals. Sóc col·laborador habitual, entre d’altres, de les revistes Time Out Barcelona, CANVI 16 (i CAMBIO 16) i l’ l’ACPG (Associació Catalana de premsa gratuïta i mitjans digitals). També treballo i he treballat per institucions i associacions del món cultural com l’Editorial Tusquets, la Universitat de Barcelona, diversos departaments de la Generalitat de Catalunya (com el Departament d’Ensenyament, la Direcció General d’Immigració i el Consorci d’Educació de Barcelona) i el festival de música Ribermúsica.

Els retrats i les fotografies documentals (premsa) d’aquest web són resultat d’algunes de les sessions que he realitzat els darrers anys amb autors de l’Editorial Tusquets i del meu treball en la premsa i el món institucional. Les imatges de tema gastronòmic són fruit de la meva col·laboració habitual, des de fa tres anys, amb la revista Time Out Barcelona.

ABOUT

ivan gimenez costa

Author: Guillem Valle

Barcelona 1973

I was born in Sabadell (Barcelona) and studied photography at the Photographic Institute of Catalonia. I am a member of UPIFC (Union of Professional Photography and Imaging of Catalonia).

I worked mainly as a freelance press have published my photographs in various magazines and newspapers Catalan, Spanish and international.  I have been a regular contributor, among others publications, to the magazine Time Out Barcelona, CANVI 16 (and CAMBIO 16) and the ACPG the (Catalan Association of free newspapers and digital media). I also work and have worked in the cultural institutions and associations as the Editorial Tusquets, University of Barcelona, ​​several departments of Generalitat de Catalunya (as the Department of Education and Directorate of Immigration) and the music festival Ribermúsica .

Portraits and documentary photographs (press) on this site are the result of some of the sessions I’ve done in recent years with the authors of the Editorial Tusquets and my work in the press and institutional world. The culinary theme images are the result of my collaboration usual for three years in magazine Time Out Barcelona.

ABOUT

ivan gimenez costa

Autor: Guillem Valle

Barcelona 1973

Nací en Sabadell (Barcelona) y estudié fotografía en el Institut Fotogràfic de Catalunya. Soy miembro de la UPIFC (Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya)).

He trabajado sobre todo en prensa como freelance y he publicado mis fotografías en varias revistas y periódicos catalanes, españoles e internacionales. Soy colaborador habitual, entre otras publicaciones, de las revistas Time Out BarcelonaCANVI 16 (y  CAMBIO 16) i la  ACPG (Associació Catalana de premsa gratuïta i mitjans digitals).  También trabajo y he trabajado para instituciones y asociaciones del mundo cultural como la Editorial Tusquets, la Universidad de Barcelona, varios departamentos de la Generalitat de Cataluña (como el Departamento de Enseñanza, la Dirección General de Inmigración y el Consorcio de Educación de Barcelona) y el festival de música Ribermúsica .

Los retratos y las fotografías documentales (prensa) de esta web son resultado de algunas de las sesiones que he realizado en los últimos años con autores de la Editorial Tusquets y de mi trabajo en la prensa y el mundo institucional. Las imágenes de tema gastronómico son fruto de mi colaboración habitual, desde hace tres años, con la revista Time Out Barcelona.